Gesang

  • Abschluss: Bachelor of Arts (B. A.)
  • Umfang: 8 Semester, 240 ECTS Punkte
  • Studienart: Präsenzstudium, Vollzeit
  • Bildungsfeld: Kunst & Musik
zulassungsbeschränkt

UNI-Profil

Kunstuniversität Graz
Leonhardstraße 15, 8010 Graz

Telefon: 0316 3890 Website: www.kug.ac.at

Studien der Uni
Uni-Profil