Termine & Fristen: Wintersemester 2015/16

Allgemeine Termine:

Semesterbeginn 01. Oktober 2015
Ende der allg. Zulassungsfrist 05. September 2015
Beginn der Nachfrist 06. September 2015
Ende der Nachfrist 30. November 2015
Weihnachtsferien 21. Dezember 2015 – 06. Jänner 2016
Semesterende 31. Jänner 2016